Si aad u bilowdo, Numberka IDga ya kaa caawin doonaa si loo ogaado inta jeer ee t aad xaq u leedahay baaritaanka. Marka numberka la galiyo fadlan buuxi foomka oo dhan si aad u dhameystirto diiwaangelinta.

Fadlan qor Namberka shaqaalaha IDga hoos ku qoran:

Access Code
Magaca Dambe